Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Strojów Karnawałowych

 

 

  1. Cena wypożyczenia od 35 do 50zł. 
  2. Stroje wypożyczamy od godziny 9.00 do 18.00, a zwracamy do godziny 17.00.
  3. Okres wypożyczenia obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem stroju przez Wypożyczającego a jego przyjęciem przez Pracownika Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony.
  4. W przypadku gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu stroju lub strój ten będzie zniszczony lub nie kompletny zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z rynkową wartością stroju.
  5. W dniu wypożyczenia stroju pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50zł
  6. Strój oraz dodatki należy oddać czyste i niezniszczone, w przypadku zagubienia lub zniszczenia potrącana jest równowartość za strój lub dodatki z kaucji zwrotnej.

 

 

 

Życzymy wspaniałej zabawy
Wypożyczalnia Muchobór Wielki