Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Strojów Karnawałowych

 

 

  1. Strój wypożyczany jest na jedną dobę (do następnego dnia do godziny 17.00) cena wypożyczenia od 30 do 70zł za dobę. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 50% ceny wypożyczenia stroju.
  2. Przedłużenie terminu wypożyczenia stroju nie jest możliwe w sytuacji, gdy dany strój jest już zarezerwowany na następny dzień.
  3. Stroje wypożyczamy od godziny 10.00 do 18.00, a zwracamy do godziny 17.00.
  4. Okres wypożyczenia obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem stroju przez Wypożyczającego a jego przyjęciem przez Pracownika Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony.
  5. W przypadku gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu stroju lub strój ten będzie zniszczony lub nie kompletny zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z rynkową wartością stroju.
  6. W dniu wypożyczenia stroju pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50zł
  7. Strój oraz dodatki należy oddać czyste i niezniszczone, w przypadku zagubienia lub zniszczenia potrącana jest równowartość za strój lub dodatki z kaucji zwrotnej.

 

 

 

życzymy Wspaniałej zabawy
Wypożyczalnia Muchobór Wielki